Till vem rekommenderas inte intag av Viagra Soft

Överdosering eller felaktigt användande av det dagliga intaget kan tjäna som grund för otrevligt effekter. Viagra Soft har en tillhörande förteckning av kontraindikationer. Negativa yttringar uppstår sporadiskt eller i enstaka fall.

Tillämpning av tabletterna rekommenderas inte till de personer som har hjärt och leversjukdomar, skrumplever, arytmi, eller deformerat könsorgan, samt personer med intolerans mot preparatets komponenter eller högt/lågt blodtryck.

Kväveoxidet kan föra med sig negativa följder på de metaboliska processerna, varför Viagra Soft förstärker nitraternas negativa påverkan. Av denna anledning är tillämpning av läkemedlet ej tillrådligt för de personer som redan tar läkemedel innehållandes olika föreningar av nitrater eller kväveoxid.

Intag av Viagra Soft rekommenderas delvis inte heller till män som fyllt 60 år för att organismen hos dem är mera känslig och mottaglig för negativa yttringar. För personer som kommit upp i åren rekommenderas istället en engångsdos av preparatet varannan dag (istället för en gång dagligen).

Läkemedlet rekommenderas inte heller att användas av män som har drabbats av stroke eller hjärtinfarkt det senaste halvåret. Intag av läkemedlet är kategoriskt förbjudet för kvinnor och ungdomar som ännu inte uppnåt myndig ålder.