Såhär verkar Dapoxetine

Preparatets verkningsmekanism är väldigt enkel, men effektiv. Dapoxetine minskar förlusten av glädjehormonet serotonin i hjärnans nervceller. På grund av detta sätter en viss effekt igång i organismen som ökar varaktigheten av den sexuella akten i upp till fyra gånger. Detta stör på intet sätt organismens alla normalla processer, utan bara ”rättar till” deras verkan en aning. Tack vare detta uppnår preparatet utmärkta värden utan några oönskade biverkningar eller skada för hälsan.

Dapoxetine rekommenderas för män som lider av för tidig utlösning eller vill förlänga den sexuella akten. Preparatet stannar upp de processer som kan orsaka tidig utlösning samtidigt som det ökar samlagets varaktighet upp till fyra gånger. Om du har sådana här problem är det ingen mening att gå runt och fundera utan bättre att börja ta Dapoxetine. Effekten som preparatet har kommer att överträffa alla dina förväntningar och låta dig till fullo njuta av ditt sexliv. Gå inte runt och tänk – börja handla istället. Om du redan stött på problemet ska du kontakta din läkare och rådfråga denne angående intag av Dapoxetine. Sedan påbörja ditt intag.

Precis som vilket annat läkemedel i världen som helst har Dapoxetine kontraindikationer som det är nödvändigt att ta i beaktning. Det är kategoriskt förbjudet att inta preparatet för kvinnor och personer under 18 år, samt personer över 64 år.  Dapoxetine får inte intas tillsammans med alkoholhaltiga drycker.

För personer med lever- och njurbesvär är det möjligt att inta Dapoxetine endast efter att ha rådfrågat en specialist. Om du har hjärt- eller kärlsjukdomar bör du känna till att intag av preparatet eller andra snarlika läkemedel inte är tillrådligt. Har du feber, diarré eller dehydrering ska du inte ta någon risk genom att ta Dapoxetine. Ett samtidigt intag av alkoholhaltiga drycker tillsammans med preparatet kan öka eventuella biverkningar.

Tillämpning av Dapoxetine görs strikt efter läkare/specialists ordinering eller rekommendation. Dapoxetine ska intas en timme för sexakten om 60 mg per intag. Tabletten sköljs ner med vatten. Intag av preparatet är inte beroende av matintag och varaktigheten av dess verkan är upp till 12 timmar. Om du av någon anledning måste minska ner på effekten ska du halvera dosen och istället ta 30 mg.

Dessutom, vid ett långt och konstant intag av Dapoxetine är det möjligt att uppnå en normalisering av ejakuleringen. För att uppnå detta ska du genomgå en kur, vars varaktighet bestäms av en doktor. Vänd dig till en specialist på närmaste sjukhus eller vårdcentral, där du efter undersökning och analys kommer att bli ordinerad den optimala doseringsmängden för just dig och under hur lång tid du kommer att behöva inta preparatet.