Hur Viagra sätter igång erektionsprocessen

Ett ökat blodflöde till penis provocerar fram att en erektion uppstår. Venerna som finns i corpus cavernosum och corpus spongiosum penis fylls upp med blod. Penis förlängs och blir tjockare tills dess att venerna är helt uppfyllda med blod. Samtidigt förminskas musklerna i penis, vilket leder till att penisbasen trycks ihop och hindrar på så sätt blodutflödet. Motsvarande kan då inget blod ytterligare strömma in i penis och därför är det bland annat mycket besvärligare att kissa då.

Om förminskningsstadiet av musklerna i penis var mera varaktigt skulle det finnas risk för nekros av könsorganets vävnad. Dock är detta stadiet inte så pass varaktigt och varar 5-15 minuter i snitt. När musklerna längs med testiklarnas, prostatans och sädessträngens utväxt förminskas resulterar det i sädesuttömning (utlösning). Vid denna process stöts sädesvätskan ut i urinröret. Vätskans avflöde tillbaka förebyggs av att urinblåsans hals trycks ihop och musklerna i penis börjar rytmiskt och markant att förminskas.

Erektionen förlorar stegvis sin kraft då musklerna i penis helt slappnar av och det inträffar ett utflöde av blod från venerna. För att upprätta ännu en erektion är det nödvändigt att vänta mellan 15 minuter och 3 timmar. Beroende på hälsotillståndet och organismens egenskaper kan denna process ta ännu längre tid. Då detta i första hand är en reaktion på saker som är upphetsande bör man förstå processen med återupprättad erektion i takt med ökad ålder tar förhållande lång tid.

Varje man som bryr sig om den egna sexuella hälsan vill veta vad som kan tänkas vara anledningen till försämrad förmåga att få erektion. Nervsammanbrott och depression påverkar otvivelaktligen på erektionen, eftersom ett friskt nervsystem är en nödvändig faktor för ett fullvärdigt sexliv. Alkoholmissbruk leder också till förminskad erektionsförmåga. Även bruk av narkotika sänker potensen. Till potenssänkande sjukdomar kan man hänföra diabetes, åderförkalkning, prostatitis och vissa hormonsjukdomar.

Dock är alla dessa orsaker antingen av tillfällig karaktär som påverkar på mannens förmåga att få erektion, eller lätta att avlägsna med viss medicinsk korrigering via preparat.

Helt annat är det med Viagra och dess generiska varianter. Det är förunderligt hur till och med en vad det verkar fullt frisk man med bra hormonnivå och därmed stor lust att ha sex kan lida av avsaknad eller bara ha svagt yttrad erektion.

Till hjälp kommer här Viagra eller Sildenafil som ingår i sammansättningen hos detta ”huvudpreparat”. Just Sildenafil kommer att verka inte bara på kärlen, musklerna och venerna i penis. Den kan enligt många läkare och specialister inom psykopatologin också hjälpa till vid erektionsstörningar som är kopplade till patalogier inom hemodynamik och som sedan blivit förvärrade av psykiska rubbningar i samband med detta problemet.

Män som har tagit Viagra börja att tro på sig själva och framgång. De störs inte längre av den psykologiska faktorn och rädslan över att ”göra bort sig” inför sin partner. Därför ordineras detta preparat redan vid de första signalerna om att något inte står rätt till med erektionen. Detta för att problemet inte ska förvärras ytterligare. Det kan räcka att mannen blott en gång inte lyckas ”ta höjd” och så är det igång…