Instruktioner för tillämpning av Dapoxetine

Dapoxetine är möjligt att inta också tillsammans med andra preparat som har påverkan på sexlivet. Tillämpning är möjlig tillsammans med Viagra, Cialis Black och andra läkemedel som löser problem med erektil dysfunktion. Före tillämpning av preparatet är det nödvändigt att rådfråga läkare och precisera huruvida det är möjligt för just dig att inta olika läkemedel samtidigt. Genom att göra det undviker du att stöta på en mängd olika problem framöver.

Vid intag av Dapoxetine uppstår ibland biverkningar. Utifrån olika undersökningar uppstår dessa biverkningar då doseringsprocessen av preparatet rubbas. Efter intag av Dapoxetine i större mängd än 60 mg uppstod det oönskade effekter hos mindre än 10%.

Om du ändå av någon anledning har överskridit preparatets dos kan du börja att känna illamående och yrsel. Ibland sjunker apptiten och du kan känna dig svag och sömnig. I ett fåtal fall förekommer kramper. Vid överdosering av preparatet och uppkomst av biverkningar bör du omedelbart vända dig till en specialist på närmsta sjukhus eller vårdcentral och fortsättningsvis låta din läkare göra rekommendationer åt dig.

Kom ihåg att Dapoxetine är förbjudet att intas tillsammans med preparat som är mot migrän eller antidepressiva, samt sömnmedel, tramadol eller linezolid. Om du måste ta någon eller några av dessa preparat, eller sådana som är snarlika dem till sin sammansättning, måste du vända dig till en specialist för konsultering. Det är möjligt att denne vid rätt doseringsmängder och kontroll kan tillåta att preparaten kombineras.

Dapoxetine är syntetiserat i syfte att hjälpa män med för tidig utlösning. Med dess innehåll i blodet blir fördröjningen av detta faktum fullt tillräckligt, vilket dessutom kan vara väldigt nyttigt i några avseenden. Det bör observeras att preparatet inte innehåller några feromoner eller hormonämnen och är inte avsett för att förstärka libidot. Dapoxetine är tack vare förekomsten av det aktiva ämnet i sin sammansättning det effektivaste medlet mot problem med för tidig utlösning hos män.

Efter att du har genomgått behandlingskuren eller bara slutat att ta Dapoxetine rekommenderas inte att under följande sju dagar inta itraconazole, ketoconazole, ritonavir, atazanavir, nelfinavir eller antidepressiva. Detta kan orsaka oönskade biverkningar. Håll alltid koll på ditt mående och vid lilla minsta känsla av att något känns opasslig bör du kontakta en läkare.

Problem av sexuell karaktär går att hitta hos många män numera. Sådana här problem påträffas hos såväl unga som äldre. Den moderna farmakologin erbjuder en mängd preparat för förlängd erektion. Och idag är många män intresserade av detta.