Cialis Black

Paket Pris Per piller Besparingar Beställ
80mg x 10 piller 433.04kr 43.30kr
80mg x 20 piller 618.85kr 30.94kr 247.23kr
80mg x 30 piller 773.69kr 25.79kr 525.43kr
80mg x 60 piller 1,393.06kr 23.22kr 1,205.19kr
80mg x 90 piller 1,857.59kr 20.64kr 2,039.79kr
80mg x 120 piller 2,167.27kr 18.06kr 3,029.23kr
80mg x 180 piller 2,786.64kr 15.48kr 5,008.11kr

Tadalafil

Cialis Black (Vidalista Black 80) är svaret på den ökande efterfrågan för produkter av Centurion Laboratories (Indien), det innehåller högsta möjliga dos av tadalafil — 80 mg. Du bör köpa Cialis Black online, då är detta ett mycket ekonomiskt alternativ för människor som ständigt tar droger för potens, eller personer med hög kroppsvikt, till exempel kroppsbyggare.

Cialis Black är avsett att delas upp i fyra ungefär lika stora delar för en vecka eller kollektiv användning. Efter att du har delat tabletten lägg dess rest i en sluten och ogenomskinlig förpackning tills nästa användning (det är bäst att använda förpackning för läkemedel). Det är inte rekommenderat att ta tabletten helt på grund av allvarliga biverkningar, som huvudvärk, rodnad, illamående, etc. Före användning rekommenderar vi att bekanta sig med de ursprungliga anvisningarna på Cialis. Om du beställde Cialis online innan vet du det det finns inga allvarliga restriktioner för läkemedlet liksom för alla PDE5-hämmare. Men det är strängt förbjudet att kombinera drogen med hjärtläkemedel som innehåller nitrater. Drogen börjar verka i 20-30 minuter. Varaktigheten är 24-48 timmar.