Hur man intar Viagra

Läkarna förhåller sig till det här sättet att uppnå sexuell upphetsning ytterst försiktigt. För att i dagsläget är det ännu okänt vilken dos av ämnet som  anses vara säker för orgranismen. Dessutom kan utsöndringen av svavelväte orsaka illamående, huvudvärk, kramper, lungödem och för någon till och med dödlig utgång.

Viagra förvaras i rumstemperatur inte högre än 30 grader i upp till fem års tid. Förvaras på platser oåtkomliga för barn. Efter att preparatets bäst före-datum har gått ut får du inte under några omständigheter fortsätta att inta det.

Viagra kan verka på olika och helt oförutsägbara sätt på organismen.

Preparatet har många fördelar, men även nackdelar som yttrar sig i biverkningar av olika slag. Dessa kan vara helt ofarliga, men också leda till dödlig utgång. Trots den information som existerar på internet, tidningar och diverse forum så är preparatet framtaget för inte alls så längesedan och är därför inte studerat fullt ut. Tillverkarna av Viagra prisar preparatet, medan dess motståndare skriver och pratar det motsatta.

Man ska inte förhålla sig till den egna hälsan lättvindigt, utan bekanta sig väl med alla nyanser som eventuellt kan inträffa under intag av preparatet. Inte heller ska man i för stor utsträckning fascineras av de blåa tabletterna fastän de kan ha haft en positiv inverkan på organismen. Det är så mannen börjar hoppas på en sorts mirakelmedicin och så börjar den riktiga sexuella funktionen att avta. Detta på det rent psykologiska planet.

Det är inte möjligt att på förhand säga exakt hur tabletterna kommer att verka på organismen hos en specifik man.

Om man ska tala om Viagra utan att försköna produkten i reklamsyfte så är det så att Viagra inte är något universalmedel för orkeslöshet, utan har enbart en tillfällig effekt som består i en erektion som kan vara i 3-4 timmar. Efter att denna tiden har gått kommer läkemedlets verkan att avta. Dock kommer inga piller i världen att hjälpa om mannen helt avsaknar libido. Viagra säljs enbart via apotek på läkares ordinering. Om preparatet intas ogenomtänkt kan det leda till dödlig utgång eller ha allvarlig skada på hälsan.