Generisk Cialis. Instruktioner för tillämpning

Om erektionen hos en patient som vill börja att inta Generisk Cialis är svag på grund av dåliga artärer eller diabetes, om prostatan är skadad eller om det finns en skada i ryggmärgen, då är intag av preparatet inte tillrådligt.

Det är förbjudet att inta preparatet för kvinnor oavsett ålder, i synnerhet gravida och de som bröstmatar. Preparatet är strikt framtaget för den manliga delen av befolkningen för en förbättrad erektion och förlängd sexakt.

Intag av Generisk Cialis är inte heller tillrådligt för personer som ännu inte är myndiga, det vill säga fyllt 18 år. Om erektionsproblem uppstår i sådan ålder ska man i första hand vända sig till en kunnig specialist. I en majoritet av fallen är problemen i denna åldern av psykisk karaktär och preparatet kan inte hjälpa till med detta, utan kan tvärtom orsaka skada på hälsan.

Personer med leversvikt får inte inta Generisk Cialis. Fastän 92% av preparatet försvinner ur organismen den naturliga vägen, och 3-6% via levern, kan det påverka sjukdomsförloppet och orsaka extra oönskade biverkningar. Vid önskan att börja inta preparatet måste du först vända dig till närmaste sjukhus eller vårdcentral för rådgivning.

Var uppmärksam på att undersökningar har visat att intag av Generisk Cialis kombinerat med preparat innehållandes nitrater kan ha negativa effekter. Om du tar några tabletter bör du innan du påbörjar intag av Generisk Cialis läsa igenom bipackssedeln för dessa och förvissa dig om att de inte innehåller några nitrater. Vänd dig i annat fall till en specialist som har koll på preparatens samverkan sinsemellan.

Ta aldrig preparatet tillsammans med andra preparat som har liknande verkningseffekt eller i vars sammansättning det ingår Tadalafil. Det kan framkalla varaktig erektion som du inte kommer att kunna kontrollera och kan i slutändan leda till inläggning på sjukhus och behandling. Om detta likväl skulle inträffa ska du inte ödsla någon tid på att vänta på att det ska gå över av sig själv, utan vända dig till en medicinsk inrättning för att få hjälp. Att i tid ta kontakt med en specialist kan hjälpa dig att lösa problemet och därmed undvika eventuella följder.

Kom ihåg att preparatet inte kan ersätta den naturliga lusten. Om du inte känner någon sexuell lust kommer inte heller någon erektion att uppstå. Det är å ena sida bra, då du inte behöver oroa dig över att det efter intag av preparatet kommer att komma en omedelbar erektion i penis, vilket vid vissa tillfällen inte är så trevligt och kan påverka ditt rykte negativt. Däremot kommer preparatet att hjälpa dig vid sexuell upphetsning och naturlig erektion att förstärka processen och ditt samlag kommer att vara på högsta nivå.

Generisk Cialis är ett unikt preparat av den nya generationen. Det ska inte ens jämföras med Viagra, eftersom det överträffar den många gånger om. Dess karaktärsdrag visar att produkten är praktiskt taget fulländad. Det är den perfekta kombinationen av pris, kvalité och resultat. Efter att ha provat en gång kommer du inte bara att ha löst problemen med erektionen, utan också problem av psykologisk karaktär som lätt kan uppstå vid erektil dysfunktion. Du kommer att känna frihet i sexet, glädje i samlaget och ge oförglömlig njutning till din partner, som efter samlaget aldrig kommer att kunna glömma bort dig. Fortsatt tillämpning av preparatet tillåter att minska intagningsdosen maximalt och öka effekten av intaget.

Efter att en gång ha intagit Generisk Cialis kommer du att föralltid glömma bort problem i sänghalmen och istället börja ha ett rasande sexliv. Många män rekommenderar preparatet till sina vänner och bekanta efter att ha provat. Kom ihåg att ditt sexliv är helt i dina egna händer och att det inte är värt att ge upp hoppet. I vår tid av modern teknologi är det möjligt att lösa alla problem utan några kirurgiska ingrepp och detta oberoende av ålder och synsätt. Var inte rädd för att prova Generisk Cialis, för din bättre hälft kommer garanterat att uppskatta dina möjligheter och ge dig lycka och njutning.