Viagra Soft – Farmakokinetiska egenskaper

Till de farmakokinetiska egenskaperna hör preparatets absorptionshastighet, dess distribution, ämnesomsättningsprocesser och exkretion.

 

Absorption

Viagra Soft tas upp på kort tid. Läkemedlets koncentration i blodet av intag på tom mage uppnår maximal verkan inom 20-120 minuter. Den genomsnittliga tiden ligger på 60 minuter.

Den fulla biologiska tillgängligheten hos Viagra Soft utgör ungefär 41%. Tillgänglighetsintervallet ligger på följande procentnivåer: från 25% till 63%. Efter intag av Viagra Soft-tabletter från 25 mg upp till och med 100 mg är farmakokinetiken linjär. Efter intag av preparatet tillsammans med mat innehållandes mycket kalorier kan absorberingen av det aktiva ämnet sjunka i viss utsträckning.

 

Distribution

Den grundläggande komponenten sildenafil och dess distribution i statisk disposition utgör ungefär 105 liter, vilket innebär att det sprider sig i musklerna som finns i könsorganet. Det huvudsakliga ämnet sildenafil som cirkulerar M-desmetilmetabolit blandar sig med blodproteinerna upp till 96%.

Viagra Softs totala koncentration är inte beroende av dess koppling med proteinerna. Hos friska testpersoner som varit med och deltagit i en undersökning var det 0,0002% av preparatets koncentration som kunde hittas i sädesväskan 1,5 timme efter användande av läkemedlet. Vid engångsanvändning på 100 mg upptäcktes 188 ng.

 

Ämnesomsättning

Ämnet sildenafil koncentrerar sig i leverns mikrosomal isoenzym uteslutande under verkan främst av CYP3A4 som grund och även CYP2C9. Utifrån den selektiva inverkan på fosfodiesterazet är metabolit mätbart med ämnet sildenafil. Dess intensifiering på typ 5 av FDE (fosfodiesterazenzym) är ungefär 50% mera än intensiteten för själva läkemedlet.

Koncentreringen metabolit i blodet är ungefär 40% mera, än koncentrationen sildenafil. Ämnet M-desmetilmetabolit genomgår den följande metabolismen. Den slutliga perioden för ämnets halveringstid är omkring 4 timmar.

 

Exkretion

Sildenafilets avlägsningsperiod ur blodet är 41 liter i timmen. Den maximala halveringstiden är upp till och med 5 timmar. Efter att denna tid går ut elimineras ämnet i högre grad och grundar metaboliter (nästan 80% av den använda dosen) med avföringen och i mindre grad (mindre än 20%) med urinen.